Allt på Sjön i Gustavsberg arrangeras av Sweboat –
Båtbranschens Riksförbund.

Läs mer om oss på www.sweboat.se

Kontaktuppgifter:
Sweboat – Båtbranschens Riksförbund
Telefon: 08-449 55 90
E-post: info[at]sweboat.se*
Postadress: Box 92065, 120 07 Stockholm

* ersätt [at] med @