Allt på Sjön i Gustavsberg arrangeras av Sweboat –
Båtbranschens Riksförbund.

Läs mer om oss på www.sweboat.se

Kontaktuppgifter:
Telefon: 08-449 55 90
E-post: info[at]sweboat.se*
Postadress: Sweboat – Båtbranschens Riksförbund
Box 92065, 120 07 Stockholm

Mässansvarig:
Malin Troberg Lindén
Telefon: 08-449 55 91
E-post: mtl[at]sweboat.se*

Marknads- och Kommunikationsansvarig:
Patric Borén
Telefon: 08-449 55 97
pb[at]sweboat.se*

* ersätt [at] med @