Allt på Sjön i Gustavsberg arrangeras av Sweboat –
Båtbranschens Riksförbund.

Läs mer om oss på www.sweboat.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-449 55 90

E-post: info[at]sweboat.se*

Postadress: Sweboat – Båtbranschens Riksförbund

Box 92065, 120 07 Stockholm

Mässansvarig:

Patric Borén
Telefon: 08-449 55 97
E-post: pb[at]sweboat.se*

* ersätt [at] med @